Wynagrodzenie

W zakresie ustalania wynagrodzenia za świadczone usługi stosujemy przejrzyste i jasne zasady:

Dla przedsiębiorców :

1. bieżąca obsługa prawna, tworzenie umów, uchwał, porady prawne etc. od 150,00 zł,
2. prowadzenie spraw windykacyjnych – prowizja 0% – całość wynagrodzenia Kancelarii płacona jest przez dłużnika po wyegzekwowaniu należności,
3. windykacja terenowa – prowizja od 15 % bez żadnych dodatkowych/ukrytych opłat,
4. prowadzenie spraw sądowych – wynagrodzenie 0,00 zł – całość wynagrodzenia stanowi kwota zasądzonych kosztów postępowania, którą pokrywa strona przeciwna,

Dla osób fizycznych :

1. wynagrodzenie prowizyjne od 3 % do 20 % wartości przedmiotu sporu (kwoty, o którą walczymy w imieniu Klienta),
2. wynagrodzenie ryczałtowe – przyjęta z góry stawka płatna wraz z podpisaniem umowy – przykładowo :
– rozwód od 750,00 zł,
– dział spadku od 500,00 zł,
– ustalenie alimentów od 300,00 zł,
– eksmisja lokatora od 300,00 zł,
– dochodzenia zaległych świadczeń pracowniczych od 150,00 zł,
– zgłoszenie reklamacji od 50,00 zł.

Wychodząc naprzód Państwa potrzebom wskazujemy, że istnieje  możliwość rozłożenia płatności na raty.

WSZYSTKIE STAWKI SĄ NEGOCJOWALNE I DOPASOWANE DO FINANSOWYCH MOŻLIWOŚCI NASZYCH KLIENTÓW.

Najcenniejsze dla Kancelarii jest zadowolenie Naszych Klientów.
r. pr. Kacper Kuriata