Ustalenie ojcostwa/macierzyństwa.

Kancelaria oferuje pomoc prawną i reprezentację przed sądem w zakresie ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń alimentacyjnych. W powyższym zakresie radca prawny przygotuje dla Państwa pozew o ustalenie zawierający również w razie potrzeby żądanie zasądzenia alimentów oraz podejmie wszelkie działania konieczne do uzyskania wyroku. W zależności od osoby składającej wniosek, oprócz stwierdzenia ojcostwa, radca prawny określi inne, dalsze żądania w zakresie uznania nazwiska ojca, nadania lub odbioru władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, pokrycia wydatków matki w związku z ciążą i porodem.

Najcenniejsze dla Kancelarii jest zadowolenie Naszych Klientów.
r. pr. Kacper Kuriata