Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie to inaczej całkowite albo częściowe pozbawienie danej osoby możliwości działania ze skutkiem prawnym. Ubezwłasnowolnienie ma na celu ochronę interesu osobistego lub majątkowego osoby fizycznej oraz jej najbliższych. Ma w założeniu umożliwić optymalne ukształtowanie sytuacji prawnej osoby, która sama nie może tego uczynić, a zatem ma na uwadze przede wszystkim jej dobro. Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech sędziów zawodowych, przy czym właściwy miejscowo jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jej pobytu.

Radca prawny po analizie stanu faktycznego złoży wniosek o ubezwłasnowolnienie oraz zapewni reprezentację w postępowaniu sądowym.

 

Najcenniejsze dla Kancelarii jest zadowolenie Naszych Klientów.
r. pr. Kacper Kuriata