Prawo spadkowe

Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom Wrocławska Kancelaria Radcy Prawnego Kacpra Kuriaty poleca swoje usługi w zakresie porad prawnych i reprezentacji przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w dziedzinie prawa spadkowego.

Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego, przedmiotem której jest przejście praw i obowiązków po śmierci osoby fizycznej, na rzecz jej spadkobierców. Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z następstwem prawnym i dziedziczeniem praw po innej osobie to :
1. spadkodawca, spadkobierca ustawowy, spadkobierca testamentowy, spadek jako przedmiot dziedziczenia,
2. stwierdzenie nabycia spadku, ustalenie kręgu osób dziedziczących po zmarłym, czy to w trybie sądowym czy przed notariuszem,
3. prawa i obowiązki spadkobierców, składanie oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, wydziedziczenie,
4. umowy dotyczące spadku, tryb i forma sporządzenia testamentu,
5. dział spadku, podział między spadkobierców majątku po zmarłym, kwestie wzajemnych rozliczeń, spłat i dopłat, sprzedaż majątku, podział między spadkobierców schedy spadkowej,
6. zachowek, obliczenie wartości zachowku przysługującej uprawnionym do jego żądania od spadkobierców osobom,
7. kwestie podatkowe związane ze zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego uzyskanego na skutek dziedziczenia majątku w tym również kwot uzyskanych z tytułu sprzedaży ruchomości i nieruchomości wchodzących w skład spadku.

 

Najcenniejsze dla Kancelarii jest zadowolenie Naszych Klientów.
r. pr. Kacper Kuriata