Prawo pracy

W zakresie tej gałęzi prawa Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną w zakresie :
1. sporów między pracownikiem a pracodawcą,
2. obrony pracownika przed niesłusznym i niezgodnym z prawem zwolnieniem z pracy, „dyscyplinarką”, wypowiedzeniem czy odwołaniem,
3. opiniowania ważności dodatkowych postanowień umowy o pracę takich jak klauzula zakazu konkurencji czy klauzula poufności oraz obrony pracownika w przypadku niesłusznego dochodzenia kar umownych zastosowanych przez pracodawcę,
4. spraw finansowych związanych z wypłatą wynagrodzenia, uchylaniem się przez pracodawcy od zapłaty względem pracownika, rozliczania nadgodzin, delegacji, dyżurów.

Najcenniejsze dla Kancelarii jest zadowolenie Naszych Klientów.
r. pr. Kacper Kuriata