Należności za czynsz Gmina Wrocław

Kancelaria otrzymała zlecenie reprezentowania pozwanego o zapłatę zaległości z tytułu czynszu najmu. Powodem w postępowaniu była Gmina Wrocław – Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. Wniesiony pozew opiewał na żądanie zasądzenia kwoty ponad 100.000,00 zł tytułem zaległych opłat czynszu ze stosunku najmu.

Na skutek skutecznie wniesionego sprzeciwu Sąd oddalił w całości powództwo w stosunku do pozwanego oraz zasądził koszty zastępstwa procesowego.

Istota obrony pozwanego sprowadzała się do skutecznego podniesienia zarzutu przedawnienia. Należności z tytułu opłat czynszowych obciążających najemcę zgodnie z art 118 k.c. przedawniają się z upływem 3 lat.

Jeżeli znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji sugeruję skontaktować się z Kancelarią w celu zapewnienia profesjonalnego zastępstwa przed sądem oraz obliczenia kwot tytułem opłat czynszowych, które uległy już przedawnieniu.

Napisano w Aktualności

Najcenniejsze dla Kancelarii jest zadowolenie Naszych Klientów.
r. pr. Kacper Kuriata