Kara za niezwrócone w terminie książki.

Jedna z bibliotek zwróciła się do Klienta Kancelarii z wezwaniem o zapłatę kwoty ponad 5000,00 zł tytułem kary za niezwrócenie w terminie wypożyczonych kilka lat temu książek. Wezwanie zawierało informację, że w przypadku nieuregulowania kary za nieterminowy zwrot książek biblioteka wystąpi na drogę sądową oraz do firmy windykacyjnej jak i ostatecznie do komornika. Początkowo klient był przerażony wysokością kary a pierwsza rzecz którą zrobił to był zwrot książek. Celem sprawdzenia zasadności roszczenia o zapłatę kary umownej radca prawny przygotował opinię prawną.

Istota kary umownej sprowadza się do tego, że naprawienie szkody wynikłej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy. Dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w dwóch przypadkach: a) gdy wykonał już swoje zobowiązanie w znacznej części; b) gdy kara umowna jest rażąco wysoka. Znaczenie dla oceny zasadności żądań biblioteki ma również instytucja przedawnienia roszczenia uregulowana w art. 118 k.c.
W omawianej sytuacji żądanie 5000,00 zł za niezwrócone książki jest w przeważającej mierze niezasadne. Po pierwsze, kara umowna naliczana za 1 dzień zwłoki w oddaniu książki ma charakter świadczenia okresowego a tym samym przedawnia się z upływem terminu 3 lat. Po drugie zobowiązanie ostatecznie zostało przez Klienta wykonane – skoro książki zwrócił. Po trzecie wreszcie – kara kilku tysięcy złotych za niezwrócenie książki o wartości około 30 zł jest rażąco wysoka a tym samym ewentualne jej dochodzenie w procesie winno skutkować oddaleniem powództwa.
Jeżeli otrzymaliście Państwo wezwanie do zapłaty za niezwrócone książki i firma windykacyjna lub biblioteka żąda od was kilku tysięcy złotych sugeruję zwrócić się do Kancelarii. Zapewnimy fachową i profesjonalną obsługę sprawy zwalniając Was od obowiązku zapłaty wygórowanych i nadmiernych kar.

Napisano w Artykuły

Najcenniejsze dla Kancelarii jest zadowolenie Naszych Klientów.
r. pr. Kacper Kuriata