Dla Klientów Indywidualnych

Usługi Kancelarii na rzecz osób fizycznych szukających doradztwa i opieki prawnej na terenie miasta Wrocław świadczone są w następujących formach :
♦ ustne porady prawne udzielane na spotkaniu w biurze Kancelarii we Wrocławiu,
♦ pisemne opinie i analizy,
♦ prowadzenie negocjacji, zawieranie ugód, 
♦ reprezentacja w charakterze pełnomocnika procesowego przed wszystkimi sądami powszechnymi i organami administracji,

Kancelaria oferuje pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa :
prawo cywilne
prawo rodzinne i opiekuńczerozwódalimenty – podział majątku – ubezwłasnowolnienieustalenie ojcostwa/macierzyństwa – zniesienie współwłasności
prawo karne
prawo spadkowe :dział spadkuzachowek 
prawo pracy

Najcenniejsze dla Kancelarii jest zadowolenie Naszych Klientów.
r. pr. Kacper Kuriata