Archiwum Bloga

Opłata jednorazowa z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

Spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej wystąpiła do jednego z klientów Kancelarii, prowadzącego przedsiębiorstwo we Wrocławiu  z wezwaniem o kwotę należną tytułem opłaty jednorazowej z tytułu wypowiedzenia umowy z winy kupującego. Stan sprawy był następujący. 

Napisano w Aktualności

Dochodzenie zachowku.

Do Kancelarii zwróciła się Pani Barbara z zapytaniem czy i w jakiej kwocie może dochodzić zachowek od rodzeństwa. Przed śmiercią ojciec testamentem obdarował całością spadku (w skład którego wchodziła nieruchomość) troje spośród czwórki swoich dzieci.

Napisano w Aktualności

Należności za czynsz Gmina Wrocław

Kancelaria otrzymała zlecenie reprezentowania pozwanego o zapłatę zaległości z tytułu czynszu najmu. Powodem w postępowaniu była Gmina Wrocław – Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. Wniesiony pozew opiewał na żądanie zasądzenia kwoty ponad 100.000,00 zł tytułem zaległych opłat czynszu ze stosunku najmu.

Napisano w Aktualności

Kara za niezwrócone w terminie książki.

Jedna z bibliotek zwróciła się do Klienta Kancelarii z wezwaniem o zapłatę kwoty ponad 5000,00 zł tytułem kary za niezwrócenie w terminie wypożyczonych kilka lat temu książek. Wezwanie zawierało informację, że w przypadku nieuregulowania kary za nieterminowy zwrot książek biblioteka

Napisano w Artykuły

Inwestycja przy ul. Nowowiejskiej

Do Kancelarii zwróciła się firma realizująca jako podwykonawca roboty budowlane przy ulicy Nowowiejskiej we Wrocławiu. Firma nie otrzymała płatności za zrealizowane prace. Radca prawny Kacper Kuriata podjął działania zmierzające do wyegzekwowania należności. Z Generalnym Wykonawcą spisane zostało porozumienie a pierwsza

Napisano w Aktualności

Alimenty dla Klienta

W dniu 8 grudnia 2014 r. na skutek powództwa wniesionego przez r. pr. Kacpra Kuriatę  o zapłatę alimentów Sąd wydał wyrok, którym zasądził na rzecz Klienta Kancelarii alimenty w kwocie 600,00 zł miesięcznie oraz ponad 6000,00 zł tytułem zaległych alimentów

Napisano w Aktualności

Apelacja – prawo pracy

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał rozstrzygnięcie w sprawie wniesionego powództwa pracownika przeciwko pracodawcy będącego klientem Kancelarii. Przed Sądem I instancji zapadł wyrok zasądzający na rzecz pracownika kwotę blisko 50.000,00 zł. Na skutek apelacji wniesionej i przygotowanej pod czujnym okiem radcy

Napisano w Aktualności

Uchylenie decyzji Dyrektora Izby Celnej

R. pr. Kacper Kuriata wniósł skargę do Sądu Administracyjnego we Wrocławiu od decyzji Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym w kwocie ponad 130.000,00 zł. Po rozpoznaniu skargi w dniu 22.10.2014 r. Wojewódzki Sąd administracyjny uchylił zaskarżoną

Napisano w Aktualności

Najcenniejsze dla Kancelarii jest zadowolenie Naszych Klientów.
r. pr. Kacper Kuriata