Apelacja – prawo pracy

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał rozstrzygnięcie w sprawie wniesionego powództwa pracownika przeciwko pracodawcy będącego klientem Kancelarii. Przed Sądem I instancji zapadł wyrok zasądzający na rzecz pracownika kwotę blisko 50.000,00 zł. Na skutek apelacji wniesionej i przygotowanej pod czujnym okiem radcy prawnego zapadł wyrok oddalający powództwo w całości.

Napisano w Aktualności

Najcenniejsze dla Kancelarii jest zadowolenie Naszych Klientów.
r. pr. Kacper Kuriata