alimenty

W Kancelarii rozumiemy jak delikatną materią są sprawy rodzinne w tym dochodzenie alimentów, dlatego powierzając nam prowadzenie swojej sprawy możecie Państwo liczyć na wsparcie, zrozumienie i opiekę od pierwszego spotkania do ostatecznego zakończenia postępowania.

Nasza Wrocławska Kancelaria kompleksowo prowadzi sprawę, poczynając od sporządzenia pozwu o alimenty (albo odpowiedzi na pozew o alimenty), reprezentacji w sądzie we Wrocławiu oraz innych miastach, poprzez sporządzenie listy pożądanych dowodów w sprawie, a na starannym i gruntownym przygotowaniu Klienta do wystąpienia przed sądem kończąc. Jednocześnie na bieżąco informujemy Was o postępach w sprawie, dzięki czemu zachowujecie Państwo nad nią pełną kontrolę i macie stały dostęp do dotyczących jej dokumentów.

Zlecając nam swoją sprawę macie pewność, że osoba, której udzielacie pełnomocnictwa rzeczywiście jest tą, z która będziecie mieć stały  kontakt w toku całego postępowania.

W sprawach alimentacyjnych istotne jest zajęcie wyważonego i racjonalnego stanowiska procesowego oraz staranne zgromadzenie niezbędnych dowodów. Bardzo przydaje się również znajomość aktualnego orzecznictwa sądów powszechnych (w tym doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądami we Wrocławiu i na terenie całego województwa) w zakresie obowiązków i roszczeń alimentacyjnych oraz wysokości dochodzonych kwot.

Postępowanie dowodowe w sądach zmierza do ustalenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości płatnika alimentów, a w niektórych przypadkach tylko do ustalenia podstaw do zmiany bądź uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Z reguły proces o alimenty wzbudza wiele kontrowersji i emocji po obu stronach. Zobowiązany do płacenia alimentów najczęściej uważa, że roszczenie o alimenty jest wygórowane, a uprawniony do alimentów twierdzi, że zasądzona kwota nie odpowiada rzeczywistym potrzebom    i kosztom utrzymania. Zadaniem Kancelarii jest takie prowadzenie sprawy, by uzyskać jak najpełniejsze zaspokojenie roszczeń Klienta.

Najcenniejsze dla Kancelarii jest zadowolenie Naszych Klientów.
r. pr. Kacper Kuriata