Alimenty dla Klienta

W dniu 8 grudnia 2014 r. na skutek powództwa wniesionego przez r. pr. Kacpra Kuriatę  o zapłatę alimentów Sąd wydał wyrok, którym zasądził na rzecz Klienta Kancelarii alimenty w kwocie 600,00 zł miesięcznie oraz ponad 6000,00 zł tytułem zaległych alimentów za okres od wniesienia powództwa do dnia wydania wyroku. Co istotne, zobowiązany do zapłaty alimentów w okresie poprzedzającym wydanie wyroku nie osiągał żadnych dochodów.

Napisano w Aktualności

Najcenniejsze dla Kancelarii jest zadowolenie Naszych Klientów.
r. pr. Kacper Kuriata