Prawo Karne

Kancelaria Radcy Prawnego Kacpra Kuriaty świadczy również usługi prawne w zakresie prawa karnego, występując w licznych procesach karnych reprezentując Klientów na wszystkich stadiach postępowania.

Kancelaria świadczy pomoc prawną:

    pokrzywdzonym, podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstwa,
    podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstwa,
    świadkom przestępstwa,

Zakres usług obejmuje w szczególności:

    udzielanie porad prawnych (ustnych bądź pisemnych),
    sporządzanie wniosków, pism procesowych oraz wnoszenie środków odwoławczych,
    reprezentacja Klienta na każdym etapie postępowania i przed wszystkimi organami ochrony prawa, na policji, w prokuraturze lub w sądzie,
    sporządzanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa, wniosku o naprawienie szkody,
Przy wykonywaniu powyższych czynności Klienta reprezentuje jeden z adwokatów stale współpracujących z Kancelarią.

Najcenniejsze dla Kancelarii jest zadowolenie Naszych Klientów.
r. pr. Kacper Kuriata